Antoni Szymański, Senator RP. Zawsze Rodzina.
obrazek

Szanowni Państwo!

Polska potrzebuje dobrej zmiany, która umocni nasze państwo, nasze wspólnoty lokalne i rodziny. Potrzebujemy państwa, które szanuje swoich obywateli, ich przedsiębiorczość i pracowitość. Liczy się z głosem rodziców i ich prawem do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami. Państwa, które wspiera środowiska lokalne w rozwijaniu kultury i w umacnianiu tożsamości regionalnej. Dla takiej zmiany pragnę rzetelnie pracować.

Byłem posłem III kadencji i senatorem VI kadencji. Przewodnicząc Sejmowej Komisji Rodziny oraz Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dbałem o dobro rodzin i dzieci. Będąc radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego, zabiegałem o sprawy społeczne i poprawę funkcjonowania służby zdrowia.

Jako socjolog, z-ca Kuratora Okręgowego ds. Rodzinnych, Sądu Okręgowego w Gdańsku, działam na rzecz wzmocnienia rodzin. Aktywnie uczestniczę w życiu samorządowym i organizacji pozarządowych, w tym przewodniczyłem Radzie ds. Rodziny przy Wojewodzie Gdańskim. Jestem ekspertem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski.
podpis
liniaPoz
obrazek
liniaPoz


Popieram Antoniego Szymańskiego ponieważ:

Działa na rzecz rozwoju regionu i silnych wspólnot lokalnych.
Patryk Demski, Burmistrz Pelplina

Jest zaangażowany w poprawę ekonomicznych warunków życia rodzin w Polsce, działa skutecznie i nie poddaje się przeciwnościom.
Prof. Andrzej Stepnowski


Antoniego Szymańskiego znam, współpracujemy od 23 lat. Na nim naprawdę można polegać. Sprawdzone!
Ewa H. Kowalewska
Prezes Forum Kobiet Polskich

Jest związany z Kociewiem i wspiera umacnianie tożsamości lokalnej.
Jan Kilian, Starogard Gdański

liniaPoz

O tematyce społecznej piszę w różnych mediach m. in.:

„Kryzys rodziny” Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/595550.html

„Lewicowa Platforma Obywatelska” Tygodnik Niedziela
http://www.niedziela.pl/artykul/120205/nd/Lewicowa-Platforma-Obywatelska

„Radykalny spadek liczby dzieci” wpolityce.pl
http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/265471-radykalnemu-spadkowi-liczby-dzieci-towarzyszy-wzrost-ich-liczby-pod-nadzorem-kuratora-i-w-pieczy-zastepczej

„Jakie standardy w placówkach opiekuńczych" Obserwatorium Rodzinne
http://obserwatoriumrodzinne.pl/jakie-standardy-w-placowkach-opiekunczych/

liniaPoz

www.facebook.com/antoni.szymanski
antoni-szymanski@wp.pl